top of page

"Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet."

Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter

Med

#dialog     #inflytande och delaktighet      #codesign     #stadsutveckling

Delaktighet handlar inte för oss om att välja mellan en grön eller en blå gungställning.  När vi arbetar med barn och unga så bjuder vi in dom i den kreativa designprocessen så att vi kan äga den tillsammans. 

Goplatsen deltagare web.jpg

Unga tjejer tar plats i det offentliga rummet

Dialog och gestaltningsuppdrag för Kungsbacka kommun.

Hur kan vi

göra så att det känns roligare att gå hem från skolan?

göra skolgården bättre för oss?

Dialog Östergårdsskolan Mölndal

Hur kan vi

Exempel

bottom of page