top of page
farjehallplats white farg mellan.jpg
delaktighet.jpg
streck grått 3.png

Västtrafiks färjehålplatser i Göteborg ska få nytt utseende i samband med electrifiering av färjorna. Vi fick i uppdrag av västtrafik att planera och genomföra delaktighetsprocesser tillsammans med barn som till slut resulterade i en lång lista på funktioner nödvändiga på platsen.

 

White Arkitekter fick sedan i uppdrag av Västtrafik att gestalta färjehållplatserna.. 

enligt barn
Färjehållplatser
Bygga.jpg
IMG_20201111_084138.jpg
bottom of page