top of page

För

#designthinking     #användarfokus

Vi formger och utvecklar produkter, tjänster och platser för barn och unga. I kreativa designprocesser och med intresse och förståelse för användarna skapas lösningar med utgångspunkt i barnen själva.

Sagan om BA

På uppdrag av Stockholms Stadsbibliotek skapades tre stycken taktila böcker utformade för dialogiskt läsande. Den som läser uppmanas att själv skapa berättelsen med bilder som stöd.  

 

 

 

Böckerna syddes upp av Jobbstart och finns på

Stockholms samtliga bibliotek.

Mölndals stadsmuseum

Vad händer när ett museum flyttar in i en galleria? Och hur kan en forma ett rum så att det rymmer möjlighet till skapande och kreativitet?

 

395 kvadratmeter att fylla och färdigställa på fem veckor. Är det möjligt?

Pop up!

Hur kan vi öka barn och ungas delaktighet och

inflytande på riktigt?

Det frågade sig Mölndals stads skolförvatlning hösten 2017

 i Kapstaden

Fem produktdesigners från Sverige och fem möbelformgivare från Sydafrika. Tillsammans skapade vi möbler för skolor i Kapstaden.

Skolmöbler

Exempel

bottom of page