top of page

En designstudio som skapar produkter och platser av, med, för barn och unga.

Av

Vi stärker barn och ungas egna kreativitet och idéskapande.

#empowerment     #kreativprocess       #enteprenörskap

Med

Vi designar produkter och platser tillsammans med barn och unga.

#dialog     #inflytande och delaktighet      #codesign     #stadsutveckling

För

Vi formger och utvecklar produkter och platser för barn och unga.

#designthinking     #användarfokus

Vad

"Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet."

Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter

Hur

#kreativ process     #designthinking      #designprocess

I allt vårt arbete utgår vi från designprocessen som vi valt att visualisera och beskriva bland annat i skriften Att äga sin process skapad tillsammans med Kultur i Väst. 

bocker.png

Vi ger föreläsningar, workshops och heldagsutbildningar i kreativa designprocesser som motor för delaktighet och inflytande.

#föreläsning   #workshop   #utbildning

FLER

bottom of page